Bytové družstvo
   Nad Střelnicí, družstvo
   Tomečkova 887/3
   Brno, 63800
   IČ: 262 72 768
    Zaregistrujte svou
   e-mailovou adresu
   a budete pravidelně
   informováni o novinkách.

    "CO ŘEŠÍME"
   je nově přidaná sekce
   v níž jsou aktuálně
   rešené otázky družstva.


D?LEŽITÉ KONTAKTY Tisk
Adresa družstva?lenové p?edstavenstva
p?edseda místop?edseda místop?edseda
Ing. David Pichrt
mobil 720 705 995
e-mail
Ing. Marek Sou?ek
mobil 6042 09 224
e-mail
Mgr. Roman Trchalík, Ph.D.
mobil 777 878 570
e-mailTermíny pravidelných sch?zí družstva v roce 2016, které se vždy konají od 18 hod. do 19 hod. v sušárn? domu Tome?kova 5.

31. 1. 2018 28. 2. 2018 28. 3. 2018
25. 4. 2018 30. 5. 2018 27. 6. 2018
26. 9. 2018 31. 10. 2018
Domovníci bytových dom?
Tome?kova 2

Jan Sk?epek
mobil 603 290 466
e-mail


Správa nemovitosti BSN, s.r.o.
- Aktuální kontakty naleznete na www.bsn.cz/kontakty
- Provozní doba kancelá?e: Po-Pá,   8.00 – 16.00

Kancelá? - hlavní kontaktJi?í Bedná?

technické zabezpe?ení,
havárie a opravy
Marek Va?eka

správa a revize vyhrazených za?ízení

tel 541 210 720 mobil 722 959 538 mobil 777 948 240
e-mail
Smluvní servis - instalace vody, plynu, topení, elektro
Servisní služby Svoboda, spol. s r.o. havarijní služba


po-pá 7.00-15.00 denn? 15.00-24.00
tel. 548 523 737 tel. 548 523 737
mobil 603 238 861
Pohotovostní kontakty dodavatel?
Výtah - KONE a.s Voda - BVAK a.s Elekt?ina - ENGAS s.r.o
tel. 844 115 115 tel. 543 212 537 mobil 731 506 404
e-mail e-mail e-mail
web: http://www.kone.cz
Teplo - Teplárny Brno, a.s.
tel. 545 162 206

e-mail

Tís?ová volání Úklid sn?hu a stav komunikace Úklid sn?hu a stav komunikace
Hasi?i 150 M? Brno-sever OŽPMH JUDr. Vymazal
První pomoc léka?e 155 Jana Willová PET group, a.s., Opálkova 748/4, 635 00 Brno, CZ
M?stská policie 156 provozovna: Okružní 3, Brno-Lesná
Policie ?R 158 Bratislavská 70, 601 47   Brno Telefon: 545 217 445, 775 729 168
Tís?ové volání unirerzální 112 tel. 545 542 232 E-mail:
http://www.sever.brno.cz http://www.petgroup.cz/